Статті
Батькам
20 Червня 2024

Росток: програма з поглибленою математикою для цілісного світогляду ваших дітей

Розповідаємо, чим ця програма відрізняється від інших і чи підійде «Росток» вашій дитині

Попередній перегляд автора Тетяна Борщ
Тетяна Борщ
Попередній перегляд статті Росток: програма з поглибленою математикою для цілісного світогляду ваших дітей

Шукаєте сучасну та ефективну освіту для своєї дитини? Зверніть увагу на програму «Росток»!

«Росток» – це не просто набір предметів, а цілісна система, що допомагає дітям: розуміти зв'язки між різними темами та бачити світ цілісно, розвивати навички самостійного навчання, дослідження та творчості, формувати активну життєву позицію та відповідальність за довкілля.

Чим «Росток» відрізняється від інших програм?

Інтегрований підхід: замість окремих предметів знання об'єднуються в тематичні блоки. Практична спрямованість: діти не просто отримують знання, а вчаться використовувати їх у реальному житті. Особистісно орієнтований підхід: враховуються індивідуальні особливості та здібності кожної дитини.

На чому ґрунтується програма «Росток»?

Інтегративно-діяльнісний підхід: учні здобувають знання через дослідження, експерименти та інші активні методи. Розвивальне навчання: програма спрямована не лише на засвоєння знань, а й на розвиток критичного мислення, творчості та інших важливих навичок. Екологізація: у змісті всіх предметів присутні елементи екологічної освіти.

Які предмети вивчають у «Ростку»?

Програма охоплює всі предмети, що вивчаються в початковій та середній школі, але з інтегрованим підходом.

«Росток» – це освітня програма для українських шкіл, яка ґрунтується на принципах інтеграції та спрямована на формування цілісного світогляду в учнів. Програма була започаткована у 1996 році як науково-педагогічний експеримент. Наразі цю методику використовують близько п'ятисот українських шкіл.

«Росток» не поділяє предмети на окремі дисципліни, а об'єднує знання з різних сфер в тематичні блоки. Це дозволяє учням краще розуміти зв'язки між різними предметами та бачити світ цілісно.

Метою цієї програми є формування здібностей до саморозвитку та самореалізації особистості на засадах інтеграції, діяльнісного підходу до навчання й виховання.

Актуальність полягає у орієнтованості на формування здібностей до самоорганізації, самонавчання та саморозвитку.

Основою «Ростка» став інтегративно-діяльнісний підхід. Його сутність полягає в системній організації навчально-виховного процесу на засадах організації науково обґрунтованої структури діяльності в межах кожного навчального предмета.

Програма «Росток» є альтернативною програмою і не є обов'язковою для українських шкіл. Рішення про те, використовувати цю програму чи ні, приймається кожною школою самостійно.

Ми поговорили із вчителями «ACE School», які навчають своїх учнів за програмою «Росток».

На розвиток яких знань та навичок дітей орієнтована навчальна програма? 

Мета програми «Росток» — розвиток умінь дітей працювати самостійно, не копіювати один одного; мислити, творчо нестандартно підходити до вирішення завдань. Діти отримують необхідні знання за допомогою різних способів сприйняття навколишнього світу: спостереження, досліди, самостійний пошук інформації та інші види інтелектуально-ігрової діяльності. Розроблено спеціальні вправи і завдання на розвиток уяви та творчості. Насамперед це вигадування різних невеликих казок, оповідань, поетичні вправи, конструювання, моделювання. Система вправ побудована від простого до складного.

Чи вивчають діти унікальні шкільні предмети? 

Програма не передбачає вивчення унікальних шкільних предметів, тому що є цілісною і охоплює такі обов’язкові освітні галузі:
- мовно-літературна,
- математична,
- природнича,
- технологічна,
- інформатична,
- соціальна і здоров'язбережувальна,
- громадянська та історична,
- мистецька та
- фізкультурна.

Як підготувати дитину до навчання за цією програмою?

Росток вимагає від майбутніх першокласників певного багажу знань разом з загальними навичками самообслуговування. Для того, щоб дитині було легше адаптуватися в новому колективі і звикнути до нових навантажень, необхідно завчасно підготувати її до першого класу.

Перед школою діти повинні знати:

 • ім'я та прізвище, імена батьків і бабусь з дідусями;
 • пори року, назви місяців і днів тижня;
 • назви навколишніх предметів (меблі, посуд, тварини, рослини і т. д.);
 • назви 10 кольорів;
 • напрямки (право, ліво, низ, верх).

Перед школою діти вже повинні вміти рахувати в межах 20, читати по складах і писати прості слова друкованими буквами.

Які вимоги до вчителів та якість їхньої підготовки?

Для того, щоб розпочати працювати за будь-якою програмою, вчителі мають пройти відповідні курси та отримати сертифікат. 

Розробники програми організовують офлайн-курси в червні та серпні. Вчителі мають обов’язково бути учасниками та отримати відповідні знання. Адже структура уроку має свої особливості, які потрібно враховувати в ході навчання.

Кому підходить ця програма?

«Росток» підходить дітям з вираженими математичними, логічними компетентностями, які можуть швидко обчислити задачу не розписуючи її, легко виконувати усний рахунок та оперувати великими  числами. А також для тих, хто вчиться у швидкому темпі.

Також ми дізналися більше про програму «Росток» від гімназії «Холлі» – школи, яка навчає своїх учнів за цією програмою.

 

На розвиток яких знань та навичок дітей орієнтована навчальна програма?

Це авторська програма, мета якої полягає у формуванні здібностей до саморозвитку та самореалізації особистості на засадах інтеграції, діяльнісного підходу до навчання і виховання. Вона охоплює різноманітні завдання – складніші за НУШ. У той самий час завдання оригінальніші, більш творчі та цікаві; розроблені таким чином, щоб зацікавити дитину, щоб у неї було бажання виконати завдання до кінця.

Зацікавити дитину – це найголовніше, оскільки із зацікавлення з'являється бажання розвиватися далі і вивчати самостійно нові теми. Дитина вчиться нестандартно мислити і відходити від стереотипів.

Чи вивчають діти унікальні шкільні предмети?

Унікальних шкільних предметів цією програмою не передбачено. Замість цього широко використовуються інтегровані уроки та міжпредметні зв'язки.

Які вимоги до вчителів та їхньої кваліфікації?

Учителі повинні додатково опанувати методику викладання програми Росток.

Кому підходить ця програма?

Ця програма найбільше підходить для дітей, яким подобаються точні науки.

Як підготувати дитину до навчання за цією програмою?

Окремо готувати дитину до навчання конкретно за цією програмою не потрібно. Кожна програма виконує свої задачі для різних типів освітніх потреб дитини. Програма «Росток» може бути корисною для всіх дітей.

Проте найбільше вона може підійти для дітей:

 • Які прагнуть самостійного пізнання;
 • Яким подобається творча та дослідницька діяльність;
 • Які хочуть розвивати свої лідерські якості;
 • Яким важливо вчитися в комфортній та сприятливій атмосфері.

Важливо розуміти, що програма ґрунтується на активній участі дітей у навчальному процесі.

Тому вона може не підійти дітям:

 • Яким складно зосередитися на навчанні;
 • Які не звикли до самостійної роботи;
 • Яким потрібна сувора дисципліна та чіткий контроль з боку вчителя;
 • Яким важко працювати в команді;
 • Які відчувають дискомфорт в нестандартних навчальних середовищах.

Важливо, щоб батьки перед прийняттям рішення про навчання дитини за програмою «Росток» ретельно обговорили це питання з нею та вчителем.

Також рекомендується відвідати школу, де пропонується ця програма, щоб познайомитися з умовами навчання та поспілкуватися з учнями й викладачами.

А обрати школу з будь-якою навчальною програмою можна за посиланням.

Продовжити читати