Статті
Батькам
06 Березня 2023

Інклюзивна освіта в Україні: принципи, переваги і особливості

Досліджуємо явище інклюзивної освіти й особливості її функціонування в Україні

Попередній перегляд автора Ірина Єцкало
Ірина Єцкало
Попередній перегляд статті Інклюзивна освіта в Україні: принципи, переваги і особливості

Що таке інклюзія? Яка мета інклюзивної освіти? Як правильно її організувати? Як забезпечити вільний доступ до освітніх послуг для всіх членів суспільства? Відповіді на всі ці питання ви знайдете в нашій статті.

Інклюзія – це процес збільшення залученості всіх громадян до соціального життя. Так би мовити, включення всіх груп населення в суспільну діяльність.

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту й передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому закладі.

Жодна дитина не має відчувати себе іншою та виключеною з освітніх, культурних і соціальних процесів. Це і є головним завданням інклюзії.

Фото: Unsplash/iStock

Кого заведено вважати особами з особливими освітніми потребами

Зазвичай це люди, що потребують додаткової постійної або тимчасової підтримки в освітньому процесі. Для таких дітей має бути створене інклюзивне освітнє середовище, тобто сукупність належних умов для забезпечення спільного навчання й розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб і можливостей.

Фото: Unsplash/iStock

 

Головні принципи інклюзивної освіти

 •  Усі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це є можливим, попри певні труднощі чи відмінності, що існують між ними.
 •  Навчальні заклади мають враховувати потреби своїх учнів, узгоджуючи різні види й темпи навчання.
 • Гарантування якісної освіти для всіх за допомогою розробки індивідуальних навчальних планів, впровадження організаційних заходів, розробки стратегії викладання, використання ресурсів і партнерських зв’язків зі своїми громадами.
 • Діти з особливими освітніми потребами мають отримувати всю необхідну допомогу для забезпечення ефективного процесу навчання. 

Переваги інклюзивної освіти

для дітей з особливими освітніми потребами:

 • Діти з особливими освітніми потребами мають змогу налагодити товариські стосунки з однолітками та сформувати соціально прийнятні способи взаємодії з колективом.
 • За допомогою цілеспрямованого спілкування з ровесниками покращується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей.
 • Однокласники стають моделями поведінки для дітей з особливими освітніми потребами.
 • Опанування нових вмінь та навичок відбувається комплексно й природно.
 • Навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дітей.
 • У дітей з’являється можливість брати активну участь у громадському житті.
 • Діти з особливими освітніми потребами отримують можливість соціалізації, розвитку своїх талантів, подальшої інтеграції в суспільство, а також вступу до вищих закладів освіти.

для інших дітей:

 • Діти вчаться толерантно ставитися до різноманітних людських особливостей.
 • Діти навчаються налагоджувати й підтримувати теплі стосунки з людьми, які відрізняються від них.
 • Діти співпрацюють з людьми з різними потребами.
 • Діти навчаються мислити креативно, бути винахідливими, а також співчувати й допомагати іншим.
 • В інклюзивних класах створено атмосферу спокійного прийняття відмінностей інших людей.

для викладацького складу:

 • Вчителі інклюзивних класів більш обізнані зіндивідуальними особливостями учнів.
 • Вчителі опановують ширший спектр педагогічних методик, набувають вищої кваліфікації, завдяки чому ефективно сприяють розвитку дітей з урахуванням їхніх потреб і можливостей.
 • Спеціалісти вчаться дивитися на життєві ситуації очима дітей, що сприяє кращому розумінню світу малечі.

Оцінювання учнів з ООП

Дітей з ООП оцінюють за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, але оцінювати потрібно за обсягом і характером матеріалу, визначеним індивідуальною програмою розвитку (ІПР). Найбільші відмінності в критеріях оцінювання стосуються учнів з інтелектуальними порушеннями, навчальні програми для них специфічні. Але й для них слід застосовувати 12-бальне оцінювання.

Часто вчителі інклюзивних класів не розуміють, як дітей з ООП можна оцінювати за 12-бальною шкалою. Пояснимо: рівні навчальних досягнень будуть однаковими (високий, достатній, середній, початковий), а от критерії оцінювання учнів з типовим та з порушеним психофізичним розвитком будуть різними. Задля того, щоб у класі не було суперечок з цього приводу, слід попередньо проговорити з батьками інших дітей та з самими дітьми, що особливі діти оцінюються за власними критеріями. Можна навіть прописати ці критерії й додати їх до ІПР.  Наразі Інститут модернізації змісту освіти розробив критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів із порушенням розвитку.

Фото: Unsplash/iStock

Яким має бути склад команди

Команда інклюзивного закладу освіти зазвичай складається з постійних та залучених спеціалістів.

Постійні учасники: адміністрація закладу; класний керівник; учителі-предметники в старшій школі; асистент вчителя; практичний психолог; соціальний педагог; учитель-дефектолог; реабілітолог; батьки чи інші законні представники дитини.

Залучені фахівці: медичний працівник закладу освіти, лікар, асистент дитини, спеціалісти системи соціального захисту населення, служби в справах дітей тощо.

Становище інклюзії в Україні

Українські педагоги та міжнародні експерти зазначають, що в питанні розвитку інклюзивного навчання Україна зробила неабиякий крок уперед. У 2015/2016 навчальному році в інклюзивних класах навчалися 2720 дітей з особливими освітніми потребами, тобто лише 5,8% від загальної кількості дітей з ООП. 

Станом на 1 січня 2020 року в інклюзивних класах навчається 19345 учнів з особливими освітніми потребами. Ця цифра в 7 разів перевищує дані п’ятирічної давнини. У 2019/2020 навчальному році 35% від загальної кількості закладів загальної середньої освіти організували інклюзивне навчання.

Тож прогрес у напрямку української інклюзивної освіти однозначно є, проте нас ще очікує чимало роботи задля забезпечення рівного доступу до освіти для всіх членів суспільства. 

З 2022 року набули чинності законодавчі зміни, що регулюють організацію інклюзивного навчання.

Фото: Державна служба якості освіти України

Відтоді збільшилася співпраця між закладами освіти та інклюзивно-ресурсними центрами (ІРЦ), щоб школи отримували більше підтримки й допомоги під час навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Створення і функціонування інклюзивних класів здійснюється за рівнями надання підтримки. Рівні підтримки позначають, які потреби мають різні діти з ООП. Наприклад, на першому рівні підтримки інклюзивний клас не потрібний, діти навчаються у звичайному класі й додаткове фінансування не передбачено, а на четвертому й п’ятому рівнях за умовами забезпечення підтримки в інклюзивному класі навчається одна дитина, на чиї освітні потреби виділяється найбільше фінансування.

Висновок інклюзивно-ресурсного центру із зазначеним у висновку рівнем підтримки є обов’язковою умовою вступу до школи дитини з ООП.

 

Доєднуйтеся до нашої  cторінкки у ФейсбуціІнстаґрамі та телеґрам-каналу, щоб нічого не проґавити

Продовжити Читати